Faqja e Parë
Kush jemi ne?
Aktiviteti
Struktura Organizative
Biznesi
Kontaktoni

TAKSAT DHE TARIFAT VENDORE

Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore është përgjegjëse për ndjekjen mbledhjen, dhe realizimin e të ardhurave të planifikuara sipas Vendimeve të Këshillit Bashkiak dhe më konkretisht për :

  1. Taksa Vendore e Biznesit të Vogël.
  2. Taksa mbi ndërtesën    (Kategoria II).
  3. Taksa e Fjetjes në Hotel.
  4. Taksa për Zënien e hapësirës publike.
  5. Taksa e Tabelës.
  6. Taksa e Përkohëshme e lojrave të fatit.
  7. Tarifa e Pastrimit dhe largimit të mbeturinave për kategorinë e subjekteve.
  8. Tarifa e Parkimit të Automjeteve (rezervimet 6/mujore dhe 12 mujore)
  9. Tarifa për Shërbime në Drejtorinë e Përgjithshme të Taksave dhe Tarifave Vendore.